Naredni koncerti (for English please see below):

20.12.2016. KIC “Budo Tomović”, Podgorica; nastup u okviru svečanog koncerta povodom 70.godina muzičke škole “Vasa Pavić”

21.12.2016. KIC “Zeta”, Podgorica; solistički koncert u okviru festivala DEUS – Decembarska umjetnička scena

26-28.12.2016. Šabac, Srbija; posjeta 2.Classic Art Festivalu

20-25.03.2017. Beograd, Srbija; Guitar Art Festival; 2 koncerta, žiri, masterklas

28.03.2017. KIC “Budo Tomović”, Podgorica; Dani frankofonije; nastup sa gudačkim kvartetom

06-10.04.2017. Sarajevo, Bosna i Hercegovina; SIGF – Sarajevo International Guitar Festival; žiri, masterklas

April 2017. Oslo, Norveška; Konferencija gitarista Norveške i koncerti, detalji uskoro

24.05.2017. Cetinje, Kraljevsko pozorište Zetski dom; solistički koncert

18.07.2017. Herceg Novi; Festival Dani muzike; koncert sa gudačkim kvartetom; detalji uskoro

24.08.2017. Herceg Novi; Međunarodni muzički festival Operosa; koncert sa sopranom Oliverom Tičević

10.10.2017. Podgorica; Kristalna dvorana hotela Hilton Podgorica; VIVO ciklus koncerata vrhunskih svjetskih gitarista, solistički koncert i masterklasovi

26-29.10.2017. Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Guitar United – Guitar Fest Sarajevo East 2017; žiri, masterklas

Upcoming events:

20.12.2016 KIC “Budo Tomović” Podgorica, Montenegro; performance within the grand concert on the occasion of 70.anniversary of public music school “Vasa Pavic”

21.12.2016 KIC “Zeta” Podgorica; DEUS Festival – concert

26-28.12.2016 Šabac, Serbia; – visiting 2.Classic Art Festival

20-25.03.2017. Belgrade, Serbia; Guitar Art Festival; – 2 concerts, jury, masterclass

28.03.2017. KIC “Budo Tomović”, Podgorica; Season of the Francophonie; performance with string quartet

06-10.04.2017. Sarajevo, Bosna i Hercegovina; SIGF – Sarajevo International Guitar Festival; – jury, masterclasses

April 2017. Oslo, Norway; Norwegian Guitar Conference + concerts, TBA

24.05.2017. Cetinje, Montenegro; Royal Theater Zetski Dom; concert

18.07.2017. Herceg Novi, Montenegro; International Festival Days of Music; Concert with string quartet;

24.08.2017. Herceg Novi, Montenegro; The International Music Festival Operosa; Concert with soprano Olivera Ticevic

10.10.2017. Podgorica; Crystal Ballroom of Hilton Podgorica; VIVO Classical Guitar Concert Series; – concert and masterclass

26-29.10.2017. Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Guitar United – Guitar Fest Sarajevo East 2017; -jury, masterclasses