Radoš Malidžan je muzičko školovanje započeo u desetoj godini, a prvi solo-recital odsvirao je već u 12.godini, u Sarajevu. Od tada je ostvario brojne nastupe u regionu i Evropi i nastupao i snimao za vodeće televizijske kuće, poput RTCG, RTS i drugih.
Neki od nedavnih nastupa su koncerti na festivalima A tempo (Podgorica), Decembarski dani kulture (Podgorica), Guitar Summer Fest – Herceg Novi, Bar Guitar Fest, Dani muzike – Herceg Novi kao i koncerti u Norveškoj (Margareta Kyrkan, Oslo; Sigurd Lie Salen, University of Agder, Kristiansand; Gitarkonsertserien, Sarpsborg; Oslo Gitarskole; Bergen…), Njemačkoj (Gewölbekeller der Stadtbücherei, Weimar), Rumuniji (The Third Terra Siculorum International Guitar Festival) Srbiji (Madlenianum Teatar; Dom omladine, Guitar Art Festival)…
Posvećuje energiju i kamernom muziciranju, ostvarivši dosada nastupe sa sarajevskim „Colegium Artisticum“, Kamernim orkestrom RTVCG, a iza sebe ima i koncertne turneje sa Oslo Gitaransamblom, gitaristima Petter Richter-om, Jelicom Mijanović, soprano Silje Aker Johnsen, kao i učešća u mnogobrojnim projektima kamerne muzike i saradnju sa solo pjevačima, gitaristima, horovima i različitim ansamblima.
Njegov album muzike za klasičnu gitaru Life & Music, u izdanju norveške izdavačke kuće No.1 Music Group, odnedavno je dostupan preko internet prodavnica iTunes, amazon, Spotify i drugih. Fizičko izdanje priredio je Crnogorski gitaristički centar a album je pobrao odlične kritike međunarodne stručne javnosti.
Radoš je 5 puta nagrađivan specijalnim i prvim nagradama na domaćim i međunarodnim takmičenjima gitare a na Prvom međunarodnom festivalu gitare „Guitar Art Festival“ u Beogradu osvojio je treću nagradu.
Gitaru je učio od Slavka Olujića, Miodraga Ćupića, Uroša Dojčinovića, Srđana Bulatovića, Vere Ogrizović.
Nakon redovnih studija pri Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu završio je dvogodišnje postdiplomske studije gitare na Muzičkom konzervatorijumu u Kristijansandu, Norveška, u klasi Jan Erika Petersena i dvogodišnje magistarske studije na Norveškoj muzičkoj akademiji u Oslu, u klasi Erika Stenstadvolda. Magistrirao je sa najvišim ocjenama i na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu u klasi prof.Vere Ogrizović.
Usavršavao se na majstorskim kursevima vodećih gitarista današnjice – Oscar Giglia, Carlo Marchione, Raffael Andia, Aniello Desiderio, Edin Karamazov, Tomas Muller-Perring, Jose Miguel Moreno, Erling Møldrup, Barbro Marklund, Gerard Abiton i drugih.
Na festivalima i takmičenjima gitare često je i u ulozi predavača i člana žirija. Bio mu je povjeren posao reformisanja nastavnih planova i programa za predmet Gitara u crnogorskim muzičkim školama. Radoš je osnivač i direktor NVO “Crnogorski gitaristički centar” i umjetnički direktor Vivo – ciklusa koncerata klasične gitare u Podgorici.
Radoš je odnedavno pridružen porodici umjetnika/ambasadora američke kompanije D'Addario.
Radi u Umjetničkoj školi za muziku i balet “Vasa Pavić” u Podgorici.

Radoš Malidžan is a prominent Montenegrin classical guitarist. He started his music education when he was ten, played his first recital already at the age of 12, giving since then numerous classical guitar concerts in Montenegro, as well as throughout Europe, and performed and recorded for major national broadcasting networks such as RTV Montenegro, RTV Serbia, and other – RTV Vijesti, RTV Atlas, RTV Elmag…
His recent performances include concerts given at the most prestigious music festivals in Montenegro, such as A Tempo Festival, December Culture Days, Guitar Summer Fest, Podgorica Culture Summer, Bar Guitar Fest, Herceg Novi – Music Days Festival, as well as concerts at concert series and international festivals in Norway (Oslo, Bergen, Kristiansand, Sarpsborg – Gitarkonsertserien), Romania (Terra Siculorum Festival), Serbia (Guitar Art Festival), Germany, Bosnia, Denmark…
Radoš is also devoting his energy to ensemble playing, having lately concert tours with Norwegian guitarist Petter Richter, Norwegian soprano Silje Aker Johnsen, Montenegrin guitarist Jelica Mijanović, as well as performances with Chamber Orchestra of RTV Montenegro, Colegium Artisticum Guitar Orchestra, Norwegian Guitar Ensemble among others.
Norwegian label No 1 Music Group has recently released Internet publication of his album Life & Music while physical copy of the album is published by Montenegro Guitar Foundation. Album has since received warm welcome from the international experts and music critique.
Radoš has been awarded Special and first prizes on domestic and international guitar competitions 5 times, and once third prize, at The First International Guitar Art Festival, Belgrade.
He learned the art of playing from the most eminent teachers in the country-Slavko Olujić, Miodrag Ćupić, Srđan Bulatović, Uroš Dojčinović, Vera Ogrizović.
After four-years Bachelor studies at Faculty of Music Arts in Belgrade, Serbia, class of prof. Vera Ogrizović, he finished two-years postgraduate studies at Musikkonservatoriet in Kristiansand, Norway with prof. Jan Erik Pettersen and received Master`s degree two years later at Norges Musikkhøgskole, Oslo, Norway, where he studied with prof. Erik Stenstadvold.
At the same time he also earned Master degree at Faculty of Music Arts in Belgrade, Serbia, class of prof.Vera Ogrizović.
Radoš attended master classes of some of the world’s best contemporary guitarists: Oscar Giglia, Carlo Marchione, Raffael Andia, Aniello Desiderio, Edin Karamazov, Tomas Muller-Perring, Jose Miguel Moreno, Gerard Abiton, Ricardo Gallen and others.
He regularly appears also as a lecturer and a member of jury at international and domestic guitar festivals and competitions. He has recently been entrusted a work on reforming Montenegrin national educational programs for subject Guitar at Montenegrin music schools. Radoš is founder and Director of NGO Montenegro Guitar Foundation and Art Director of Vivo – Classical Guitar Concert Series in Podgorica.
Radoš is one of the artists/endorsee/ambassadors of D'Addario company.
Radoš was born in Sarajevo, Bosnia. He resides in Montenegro and teaches in Art School for Music and Ballet Education “Vasa Pavić” in Podgorica.